15 октомври 2009

Облачни целувки

Две облачета си играеха в небето,
рисуваха с млечна белота
памукови нюанси от сърцето
и целуваха дъгата по врата.

Но скараха се облачетата ревниво
за неподелени сто милувки
и облякоха елечетата в сиво...
Есен е... и ще валят целувки .


12 октомври 2009

А в неделя ми е трудно да не те обичам...


Не идвай днес, не искам да сънувам,
от сънища си пресуших очите.
Без теб е лесно, просто се изгубвам
в празни интервали между дните.

И ставам на мъгла от монотонност,
обгръщам целия си свят,
но свят без теб е повече безбожност,
какво като на дявола си брат.

А всъщност мен не ме е страх от дяволи,
страхувам се от глътка самота,
откак живея като сянка в душата ти,
умирам и се раждам в пепелта.

Но е неделя и е време за сбогуване,
от утре пак ще бродя в мъгла.
Хайде, да приключим без ръкуване,
че ми е трудно просто да те премълча.


09 октомври 2009

Снежинка ...сълзичкова

Една снежинка босонога,
подранила през октомври,
заслуша се в тишината
и в сълзичка се затвори...

Една звездичка засияла
в очите ти се ококори,
прошепна нещо на луната
и сълзичката разтвори...


04 октомври 2009

Той и Тя

Той се прибираше
ужасно тъжен,
в шест заключваше душата си
сред четири стени.
И все искаше да бъде
малко по-различен:
такъв, какъвто
тя го помни...може би.
Но всеки път отлиташе
на място тъй безлюдно,
че трудно му се случваше
да чуе отстрани
думите, които
тя нежно му шепти.

А тя така го чакаше
с ухание на нежност
и с есенни целувки
да го разтопи.
Но любовта потъваше
в тъжната безбрежност
на неговите толкова
несбъднати очи.
И ето, че забравяше
колко го обича,
че той за нея бе
тайната мечта,
която тя отдавна
(преди безброй лета)
съвсем... съвсем невинно
наум си пожела
пред най-красивата,
светеща и истинска
коледна елха.

И тъй с годините
(или заради римите)
тя постепенно
спря да му шепти.
А той...
съвсем естествено,
просто някак есенно
(може би от времето)
остави я да мисли,
че не го боли.

01 октомври 2009

Може би


Снимка:Lynne Lancaster

Може би не е съвсем нормално
да гледаш как увяхват цветовете,
да се усмихваш тъжно, някак нереално
на обичта, разпиляла се с ветровете.

Може би е малко нелогично
да чакаш някого, а недочакал себе си
да искаш да се случиш по-различно,
когато всички пътища към себе си заключил си.

Може би е странно глуповато
да имаш огън в сърцето за раздаване
и всичко в тебе да е тъй крилато,
а всъщност да си гол от необичане.

Може би..., а може би не е...

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails